Протокол №4 на ОС – Отчет на изпълнение на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2019г.

Отчет за изпълнението на бюджета-приход за 9 месеца

Отчет изпълнението по бюджета  за 6 месеца

Отчет за изпълнението на бюджета приход месец 3 и протоколи от ОС и училищно настоятелство

Протокол №3 за проведено заседание на ОС – отчет за четвърто тримесечие на 2018г.

Протокол №31 на Училищното настоятелство

Протокол но №4 Общо събрание

Финансов отчет за изпълнението на делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие за 2018

Отчет за изпълнението по Бюджета – Разход за месец 9

Отчет Бюджет за 6 месеца

Отчет за изпълнението на бюджета – за месец 3

Бюджет 2018г.

Отчет за изпълнението по Бюджета Приход за месец 12