План-прием

Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девене приема ученици за учебната 2018/2019г. за:

 

 • Първи клас
 • Втори клас
 • Трети клас
 • Четвърти клас
 • Пети клас
 • Шести клас
 • Седми клас
 • Осми клас – професионална паралелка „Работник в заведения за хранене и развлечения“, „специалност“ Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения.

 

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 

 • Целодневно безплатно обучение за учениците от първи до седми клас
 • Столово хранене
 • Безплатни плодове и млечни продукти за учениците от първи до четвърти клас по ОПР
 • Ресурсен учител за деца със СОП
 • Богата библиотека
 • Компютърен кабинет
 • Игротека
 • Охрана
 • Извънкласни дейности по програма „Твоят час“
 • Работа по проекта и оперативни програми на ЕС

 

За връзки:

09182/22 75