План-прием

Средищно обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий” осигурява задълбочена базисна подготовка на ученици в начален, прогимназиален и първи  гимназиален етап на обучение според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на демократичните ценности на Европейския съюз. 

КОНТАКТИ: с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев” № 58,

тел. 0885792439 Email:devene.1972@abv.bg; http://obukirilimetodii.com

Свободни места за четвърто класиране

ДПП за 2021/2022 година

Заповед прием първи и пети клас 2021/2022 г.

Училищна комисия за прием на документи за участие в първи и трети етапи на класиране на кандидатстващите за VIII клас

Държавен план прием 2020/2021 учебна година

Заповед на РУО-Враца за ДПП за VIII клас за 2020/2021 учебна година

Заповед на РУО-Враца за ДПП за ХI клас за 2020/2021 учебна година

Заповед за план-прием първи и пети клас 2020-2021 учебна година

Правила за план – прием първи клас

Дейности във връзка с предстоящия план – прием

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

* Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII кл.;
* Участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници и работа по национални програми и проекти.
* Професия (VIII – Х клас). Завършилите успешно обучението си в Х клас получават:
Свидетелство за І степен на професионална квалификация по професията

                                                    УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ за учебната 2020/2021г. за:

Първи клас
Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Осми клас – професионална паралелка.
Девети клас – професионална паралелка.
Десети клас – професионална паралелка.

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

* просторни, добре оборудвани класни стаи;
* компютърна зала, игротека, кабинет по ромски фолклор;
* парково пространство, асфалтирана спортна площадка;
* компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;
* ресурсен кабинет;
* библиотека;
* Интернет;
* отопление – парно и климатици;
* здравен кабинет;
* столово хранене, безплатно за пътуващите ученици;