План-прием

Средищно обединено иновативно училище „Свети Свети Кирил и Методий” осигурява задълбочена базисна подготовка на ученици в начален, прогимназиален и първи  гимназиален етап на обучение според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на демократичните ценности на Европейския съюз и

приема ученици за учебната 2018/2019г. за:

 

  • Първи клас
  • Втори клас
  • Трети клас
  • Четвърти клас
  • Пети клас
  • Шести клас
  • Седми клас
  • Осми клас – професионална паралелка „Работник в заведения за хранене и развлечения“, „специалност“ Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения.

 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:          
* Целодневна организация на учебния ден  за учениците от I до VII кл.;
* Участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници  и работа по национални програми и проекти.
* Професия: „Работник в заведения за хранене  и развлечения (VIII – Х клас). Завършилите успешно обучението си в Х клас получават:

  • Свидетелство за І степен на професионална квалификация по професията „Работник в заведения за хранене и развлечения“

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

* просторни, добре оборудвани класни стаи;

* компютърна зала, игротека, кабинет по ромски фолклор;

* парково пространство, асфалтирана спортна площадка;

* компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;

* ресурсен кабинет;

* библиотека;

* Интернет;

* отопление – парно и климатици;

* здравен кабинет;

* столово хранене, безплатно за пътуващите ученици;

 

КОНТАКТИ: с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев” № 58,

тел. 0885792439 Email:devene.1972@abv.bg; http://obukirilimetodii.com/

 

Списък на класираните ученици за първи клас за учебната 2019 – 2020

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища

Протокол от ОС във връзка с план прием 2019-2020

Заповед за определяне на училищен план прием първи клас 19.03.2019

Заповед за утвърждаване на училищен план прием първи клас 2019-2020

Правила за план – прием първи клас

Дейности във връзка с предстоящия план – прием