Седмично разписание за първи срок на учебната 2019-20година на учениците от първи до десети клас и ГЦОУД

Седмично разписание за V-Х клас за учебната 2019-2020 година и ГЦОУД

Седмично разписание за учебната 2019-2020 година  І-ІV клас – I срок-ГЦОУД

Седмично разписание  2019-2020г. І-ІV клас – І срок – ПРЕДИ ОБЯД 

Дневен режим на училището 2019-2020 година

Седмично разписание на втори учебен срок 2018-2019г.

Седмично разписание за първи учебен срок на учебната 2018/2019г.

График на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища