Покана за събрание на родителите, на основание чл.14 ал. 2 и ал.4 от Правилник, за създаване, устройството и дейността на обществените съвети

Интегриран подход на МОН „Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“и обявяването на 2019 за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътя под мотото „Пази семействота си на пътя“

Правила за прием на ученици в първи клас