Покана за събрание на родителите, на основание чл.14 ал. 2 и ал.4 от Правилник, за създаване, устройството и дейността на обществените съвети

Интегриран подход на МОН „Безопасна система с визия нула загинали и тежко ранени“и обявяването на 2019 за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътя под мотото „Пази семействота си на пътя“

Протокол от ОС във връзка с план прием 2019-2020

Правила за план – прием първи клас

Заповед за утвърждаване на училищен план прием първи клас 2019-2020

Заповед за определяне на училищен план прием първи клас 19.03.2019

Заповед за утвърждаване на училищен план прием първи клас 2019-2020

Заповед относно план – прием на ученици в първи клас

Програма на дейностите във връзка с план – прием

Заповед във връзка с НВО

Правила за прием на ученици в първи клас

Заповед относно план – прием на ученици в първи клас

Заповед №259 за получаване на стипедии