Учебен процес

В училището се обучават ученици в дневна форма на обучение

Дневен режим ОРЕС 21 22

Заповед ОРЕС октомври 25 до 7 ноември 21

Седмично разписание 1-4 клас

Седмично разписание 5-9 клас

Седмично разписание ЦОУД 1-4 клас

Седмично разписание ЦОУД 5-7 клас

Дневен режим 2021 2022

Насоки за работа в условия на COVID 19

Контролни работи -ГРАФИК

Методика на оценяване на физическата дееспособност