Учебен процес

В училището се обучават ученици в дневна форма на обучение

Контролни работи -ГРАФИК втори срок

Седмично разписание Втори срок 1-4 клас

Седмично разписание Втори срок 5-9 клас

Седмично разписание Втори срок 1-4 клас ЦОУД

Седмично разписание Втори срок 5-7 клас ЦОУД

Оценка седмично разписание РЗИ 2 срок

Дневен режим присъствено обучение 1-4 клас

Дневен режим ОРЕС 21 22

Заповед ОРЕС октомври 25 до 7 ноември 21

Седмично разписание 1-4 клас

Седмично разписание 5-9 клас

Седмично разписание ЦОУД 1-4 клас

Седмично разписание ЦОУД 5-7 клас

Оценка на седмично учебно разписание РЗИ 1 срок

Дневен режим 2021 2022

Насоки за работа в условия на COVID 19

Контролни работи -ГРАФИК

Методика на оценяване на физическата дееспособност