НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” Модул „Библиотеките като образователна среда”

През настоящата учебна година нашето училище ще работи за утвърждаване на библиотеката като образователна среда. Предстои изграждане на кът за четене достъпен за всички и много интересни срещи с творци.