септември 12, 2019

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Прочети повече
август 12, 2019

Правила за достъп до обществена информация

Уважаеми посетители, В този раздел можете да се запознаете с Правилата за предоставяне на достъп до обществена информация, Заповедите на…

Прочети повече
юни 27, 2019

Програма и график за допълнително обучение „Подкрепа за успех“

Програма и график за допълнително обучение по математика на група с ученици от пети клас Програма и график на допълнително…

Прочети повече
май 28, 2019

Избран заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко – избран заявител

Прочети повече
май 20, 2019

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и „Схема Училищно мляко“

Прочети повече
ноември 07, 2017

Патриотична екскурзия

Патриотична екскурзия до град Козлодуй в деня на народните будители и плаване с емблематичният кораб – музей „Радецки“.

Прочети повече
ноември 07, 2017

Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж“

http://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh-2014-2020/item/627-operativna-programa-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh-2014-2020

Прочети повече
ноември 07, 2017

1000 причини да се гордеем, че сме българи!

Участие на нашите ученици от 6-8 клас в областното състезание „1000 причини да се гордеем, че сме българи“, което се…

Прочети повече
ноември 07, 2017

Приемственост между детска градина и I клас

Училищна практика – споделяне на опит и обмяна на мнения с учителите,преподаващи в детската градина с цел осигуряване на плавен…

Прочети повече
септември 12, 2019

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Прочети повече
август 12, 2019

Правила за достъп до обществена информация

Уважаеми посетители, В този раздел можете да се запознаете с Правилата за предоставяне на достъп до обществена информация, Заповедите на…

Прочети повече
юни 27, 2019

Програма и график за допълнително обучение „Подкрепа за успех“

Програма и график за допълнително обучение по математика на група с ученици от пети клас Програма и график на допълнително…

Прочети повече
май 28, 2019

Избран заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко – избран заявител

Прочети повече
май 20, 2019

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и „Схема Училищно мляко“

Прочети повече
ноември 07, 2017

Патриотична екскурзия

Патриотична екскурзия до град Козлодуй в деня на народните будители и плаване с емблематичният кораб – музей „Радецки“.

Прочети повече
ноември 07, 2017

Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж“

http://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh-2014-2020/item/627-operativna-programa-nauka-i-obrazovanie-za-inteligenten-rastezh-2014-2020

Прочети повече
ноември 07, 2017

1000 причини да се гордеем, че сме българи!

Участие на нашите ученици от 6-8 клас в областното състезание „1000 причини да се гордеем, че сме българи“, което се…

Прочети повече
ноември 07, 2017

Приемственост между детска градина и I клас

Училищна практика – споделяне на опит и обмяна на мнения с учителите,преподаващи в детската градина с цел осигуряване на плавен…

Прочети повече