Покана Обществен съвет 18 10 21г

Протокол от заседание на Общ. съвет 14 2021 УУП

Покана Обществен съвет 10 09 21

Заповед промяна състав Обществен съвет

Протокол от заседание на Общ. съвет 13 2021 бюджет 2ро трим

Покана Обществен съвет 9 юли 2021

Протокол от заседание на Общ. съвет 12 бюджет 1во трим 2021

Покана за Обществен съвет 22 април 21

Протокол от заседание на Общ. съвет 11 бюджет 2021 и прием 1 и 5 клас

Покана Обществен съвет

Протокол от заседание на Общ. съвет 10 2021 ИУП

Покана Обществен съвет-прием на ИУП

Протокол от заседание на Общ. съвет 9 2020 бюджет 4то трим

Покана събрание бюджет 4 то трим 2020

Протокол 8 от заседание на Обществен съвет 8 2020 бюджет 3то трим

Покана Обществен съвет – бюджет 3-то тримесечие

Протокол 7 Обществен съвет УУП

Покана Обществен съвет УУП

Протокол №4 на ОС – отчет на изпълнение на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2019г.

Протокол № 1 на Обществения съвет 2019-2020

Протокол №3 за проведено заседание на ОС – отчет за четвърто тримесечие на 2018г.

Протокол 7 на ОС 2018

Декларация на обществен съвет

Процедура – прием първи клас

Списък на присъстващите на общо събрание