Протокол №4 на ОС – отчет на изпълнение на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2019г.

Протокол № 1 на Обществения съвет 2019-2020

Протокол №3 за проведено заседание на ОС – отчет за четвърто тримесечие на 2018г.

Протокол 7 на ОС 2018

Декларация на обществен съвет

Протокол 6 на ОС 2018

Протокол 5 на ОС 2018

Протокол 4 на ОС 2018

Протокол 3 на ОС 2018

Протокол 2 на ОС 2018

Протокол 1 на ОС 2018

Протокол 2 на ОС 2018

Протокол 11 на ОС 2017

Протокол 10 на ОС 2017

Протокол 9 на ОС 2017

Протокол 8 на ОС 2017

Протокол 7 на ОС 2017

Протокол 6 на ОС 2017

Протокол 5 на ОС 2017

Протокол 4 на ОС 2016

Протокол 3 на ОС 2016

Протокол 2 на ОС 2016

Протокол 1 на ОС 2016

Процедура – прием първи клас

Списък на присъстващите на общо събрание