Покана за ОС-бюджет 4то тримесечие 15.01.2021

Протокол 8 от заседание на Обществен съвет 8 2020 бюджет 3то трим

Покана Обществен съвет – бюджет 3-то тримесечие

Протокол 7 Обществен съвет УУП

Покана Обществен съвет УУП

Протокол №4 на ОС – отчет на изпълнение на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2019г.

Протокол № 1 на Обществения съвет 2019-2020

Протокол №3 за проведено заседание на ОС – отчет за четвърто тримесечие на 2018г.

Протокол 7 на ОС 2018

Декларация на обществен съвет

Процедура – прием първи клас

Списък на присъстващите на общо събрание