Протокол 3 Общо събрание отчет бюджет 3то тримесечие 2021г.
Протокол 40 Настоятелство отчет бюджет 3то тримесечие 2021г.
Протокол №1 Общо събрание за 2021/2022г.
Протокол настоятелство бюджет 2-ро трим 2021
Протоколи Общо събрание 2-ро трим бюджет
Протоколи Общо събрание 1-во трим бюджет
Общо събрание Протокол 3 2020/2021г.
Общо събрание Протокол 1 2020/2021г.
Протокол събрание Настоятелство 38 2020г.
Протокол събрание Настоятелство 37 2020г.
Протокол №3 2019-2020
Протокол №1 2019-2020
Протокол №34 на училищното настоятелство 2019-2020