ИУП П

Насоки COVID 19

Заповед промяна УУП 1-6 клас

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

 УУП 8 клас строител

УУП 8 клас хлебар

УУП 10 клас

ИУП И

ИУП Л

ИУП М

Годишен план за дейността на училището

Правилник за дейността на училището 1 част

Правилник за дейността на училището 2 част

Правилник за дейността на училището 3 част

Правилник за дейността на училището 4 част

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма превенция ранно напускане на училище

График БДП

Етичен кодекс

ЗДОИ правила

Политика за защита на лични данни