Валя Банчева – ЦОУД I – III клас

Валерия Узунова – Феслийска – ЦОУД II – IV клас

Анелия Цветкова – ЦОУД V, VI и VII клас