Пенка Димитрова – Главен учител, учител по БЕЛ

Цецка Евтимова – Старши учител по Математика

Цеца Николова – Старши учител по История и география

Силвия Панова – Старши учител па Английски език

Десислава Иванова -Учител по Биология и Човекът и природата