Силвия Каменова – Учител по Български език и литература

Цецка Евтимова – Старши учител по Математика и Физика и астрономия

Цеца Николова – Старши учител по История и цивилизации и география и икономика

Силвия Панова – Старши учител па Английски език

Петромира Василева -Учител по Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата

инж. Петя Янчик – Старши учител по Кулинарни техники и технологии

Нонка Георгиева – Начален старши учител

Валя Трифонова – Начален старши учител

Анжела Мицева – Начален старши учител

Яна Иванова  – Начален учител