Пенка Димитрова – Главен старши  учител по Български език и литература

Цецка Евтимова – Старши учител по Математика и Физика и астрономия

Цеца Николова – Старши учител по История и цивилизации и география и икономика

Силвия Панова – Старши учител па Английски език

Петромира Василева -Учител по Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата

Василка Петкова – Старши учител по Кулинарни техники и технологии

Нонка Георгиева – Начален старши учител

Валя Трифонова – Начален старши учител

Анжела Мицева – Начален старши учител

Валя Узунова – Феслийска  – Начален учител