септември 27, 2019

„Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“

  Днес, 26.09.2019г., в Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий“ село Девене, община Враца,  се проведе състезание, което е дейност от…

Прочети повече
септември 12, 2019

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  

Прочети повече
септември 27, 2019

„Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“

  Днес, 26.09.2019г., в Обединено училище „Св.Св.Кирил и Методий“ село Девене, община Враца,  се проведе състезание, което е дейност от…

Прочети повече
септември 12, 2019

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Обява във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“  

Прочети повече