Антиспин кампания.

На 02. 12.2019г. в ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше отбелязан световният ден за борба със СПИН с беседа от медицинското лице Каролина Николаева и учителя по химия и опазване на околната среда Петромира Василева.  Участваха ученици от всички класове и бяха запознати с мерките за предпазване от вируса и необходимостта от подкрепа към хората, живеещи със заболяването.