Беседа за Будителите.

По случай деня на народните будители в ОбУ“Св. св. Кирил и Методий“ село Девене, бе проведена беседа с ученици от 7 до 10 клас. Те участваха активно, като разказаха за „Рибния буквар“, за Априловската гимназия и „История славянобългарска“. В деня бе изказано уважение към делото на народните будители.