Випуск 2019/2020 г завърши първи гимназиален етап

Нашият  10 клас  завърши първи гимназиален етап от средното образование! С пожелания за много успехи, с много снимки, усмивки и малко сълзи изпратихме най-добрите си ученици!

На добър час, мили деца!