Ден на будителите в ГЦОУД 5-6 клас

На 28 октомври с децата от група V и VI клас на ЦОУД – отбелязахме 1 ноември – Денят на народните будители. Припомнихме си лицата и заветите на родните ни книжовници, учители, революционери и просветители. Завършихме презентацията с тържествената песен на Добри Чинтулов – „Вятър ечи, Балкан стене“.

Благодаря от сърце на учениците за усилията и интереса, които положиха! – с тези думи завърши г-жа Тонислава Димитрова, ръководител на групата.