Ден на дигиталното обучение

22 февруари е Ден на дигиталното обучение и ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене ще се включи активно в неговото отбелязване. Г-н Илко Кръстев ще участва в обучителен семинар по темата, а целият колектив ще представи своите дигитални похвати в учебните часове на 25.02.2022г.