Стратегия за развитие и приложен план за действие и финансиране

Заповед за определяне на заявител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко – избран заявител
Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и „Схема Училищно мляко“
Обява по схема Училищен плод и Училищно мляко