Нужда от специалисти за групи по НП „Заедно в изкуството и спорта“

В продължение на две седмици класните ръководители проучиха желанията на нашите ученици за участие в различни групи по изкуства и спорт. След обобщаване на анкетите сред прогимназиален и първи гимназиален етап можем да обявим и желанията на децата за сформиране на ДВЕ групи в модул 1, Изкуства: Танцово изкуство, характерни танци, български народни танци. По една група за прогимназиален етап и за първи гимназиален етап. ЕДНА група в модул 2, Спорт, Отбор по футбол за прогимназиален етап. Училището не разполага със специалисти за ръководители на изброените групи и има нужда от следните специалисти: Хореограф народни танци и Треньор по футбол. За контакт: Ваня Климова – директор, тел. 0885792439 и Галя Георгиева – ЗДУД, тел. 0885375507.