Учебната дейност в с. Девене започва от 1810г.  Най-старата училищна сграда, наричана „ДАСКАЛНИЦАТА” се е намирала на мястото, където е сега камбанарията на църквата. Това е било приземна стая с каменни стени, покрита с плочи и измазана с бяла глина.

                 Вътре върху дялани камъни били наредени букови дъски за сядане, а отпред сандък с пясък, върху който пишели учениците. В единия ъгъл имало одър за учителя. Отвън висяла прикачена дъска, върху която с дървено чукче обявявали началото и края на учебния ден. Учениците пиели вода от дървен чебър и кратунка. Сами плащали на учителя и зиме носели дърва от къщи за отопление. Учило се по известната килийна метода.

                  Няма запазени данни за най-първите учители.

                  До 1841 г. се знае само името на учителя Нино Първанов от с. Девене, наричан „Даскалото”.

                 До църквата е имало стая с две отделения и в нея са се учили сегашните старци на четмо и писмо.

                От 1841 г. до 1949 г. в училището учителствува и свещенодействуващ Тодор поп Йолов от Криводол, а след него до 1861г. – известният учител Нино Петков, роден през 1815 г. в с. Девене, наричан „Даскалото”, а фамилията му носи прякор „Даскаловци”.

                 Старото училище не задоволявало нуждите на ученолюбивите девенци. В 1891 г. на общоселски начала те започнали строежа на ново училище. То било открито през 1894 г. с  три  класни стаи и една канцелария.

                 В 1914 г. в с. Девене се открива ІV отделение, а в 1919 година  –  първи прогимназиален клас.

                След пожар училищната сграда през 1930 г. била възстановена с още една стая.

                С активната дейност на Кмета Свещаров и с доброволния труд и средства на цялото население е построена новата двуетажна сграда с 14 слънчеви класни стаи, открита през 1938 г. Към тази сграда е направена пристройка с още 4 класни стаи и голям физкултурен салон, завършен през 1990 г.

                В училищния двор има волейболно и баскетболно игрище, гимнастически станок, градинка с дървета, зелени площи с алеи и цветя.

                   При извършената оптимизация на училищната мрежа  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Девене е обявено и утвърдено  за  С Р Е Д И Щ Е Н  Ц Е Н Т Ъ Р, за което са отпуснати 5 000 000 лв. от Европейския съюз и Община Враца. По спечелените проекти се прави основен ремонт на сградата, който ще приключи до началото на новата учебна 2009 / 2010 година.