План-прием

Средищно обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий” осигурява задълбочена базисна подготовка на ученици в начален, прогимназиален и първи  гимназиален етап на обучение според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на демократичните ценности на Европейския съюз. 

КОНТАКТИ: с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев” № 58,

тел. 0885792439 Email:info-602045@edu.mon.bg; http://obukirilimetodii.com

Професия: Хлебар-сладкар

Професия: Строител-монтажник

Календар на дейности ДПП в област Враца

График за дейностите за ДПП 2024/2025 учебна година

ДПП 2024 2025 учебна година

Училищен план-прием 2024/2025 година

Правила за план – прием първи клас

Дейности свързани с НВО

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

* Целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII кл.;
* Участие на учениците в разнообразни училищни, регионални и национални конкурси, олимпиади, състезания, празници и работа по национални програми и проекти.
* Професия (VIII – Х клас). Завършилите успешно обучението си в Х клас получават:
Свидетелство за І степен на професионална квалификация по професията

                                                    УЧИЛИЩЕТО ПРИЕМА УЧЕНИЦИ за учебната 2023/2024г. за:

Първи клас
Втори клас
Трети клас
Четвърти клас
Пети клас
Шести клас
Седми клас
Осми клас – професионална паралелка.
Девети клас – професионална паралелка.
Десети клас – професионална паралелка.

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА С:

* просторни, добре оборудвани класни стаи;
* компютърна зала, игротека, кабинет по ромски фолклор;
* парково пространство, асфалтирана спортна площадка;
* компютърна, мултимедийна, аудио и видео техника;

* STEM – изследователска лаборатория;
* ресурсен кабинет;
* библиотека;
* Интернет;
* отопление – парно и климатици;
* здравен кабинет;
* столово хранене, безплатно за пътуващите ученици;