МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТСКАТА КНИГА

Нашата група ЦОУД във втори и четвърти клас с ръководител г-жа Валерия Узунова отбеляза по свой начин Международния ден на детската книга на 2 април. И учениците от ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“ имат своя свят сред детските книжки, своите фантазии и своите любими герои!