Международен ден на мира – 21 септември

Днес в деня на мира и учениците в с. Девене се включиха в отбелязването му по време на часовете. Който с каквото може: 7 клас направи табло заедно с г-жа Петромира Василева, а пък 5 и 6 рисуваха гълъбчета с г-жа Петя Янчик.