Мисия 7

Днес и нашите седмокласници участваха в състезанието по български език и литературата „Мисия 7“! Интересно и много оспорвано състезание, имаше отбор – победител и достоен втори в класацията, както и награди за всички! Имаше работа в екип и много знания по БЕЛ! Състезанието в училище беше организирано от нашата преподавателка по БЕЛ г-жа Пенка Димитрова. А журито беше много внимателно и оценяваше безпристрастно двата отбора!

И всички искаме още такива състезания!