В училището вече има външна площадка по БДП, а скоро ще има оборудване и вътрешна площадка за по-смислено провеждане на обучението по безопасност на движението. Всичко това е благодарение на Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ от НП ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА.