Мотивация за продължаване на образованието

На 9. март нашите приятели работещи в Младежки център – Враца проведоха обучение, което беше част от кампанията „Мотивация за продължаване на образованието“. Занятието беше с ученици от 6 и 7 клас от ОбУ “ Св. св. Кирил и Методий“ в с. Девене. Темите, които се коментираха бяха свързани с позитивите от продължаване на образованието след 7 клас, както и по-добрите възможности за работа и реализация при завършено средно образование и придобита професионална квалификация.