„Моята мечта“

За участие на ученици от 1 до 4 клас в художествената инициатива за детски рисунки „Моята мечта“, днес нашите ученици получиха своите грамоти и отличителни значки: Мечтател. Г-жа Валерия Узунова е нашият „Учител вдъхновител“ на всички мечтатели!