НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” Модул „Библиотеките като образователна среда”

През настоящата учебна година нашето училище ще работи за утвърждаване на библиотеката като образователна среда. Предстои изграждане на кът за четене достъпен за всички и много интересни срещи с творци.

На 22.02.2022г. беше осъществена дейността „Медийна грамотност“ съвместно с Регионална библиотека „Христо Ботев“ Враца. Нашите ученици от 3 и 4 клас участваха в обучителна игра представена от Владислава Иванчева представител на Регионалната библиотека.

Вече имаме и Кът за четене