На гости в читалището…

Учениците от ГЦОУД 1-4 клас с учители Валерия Узунова и Валентина Банчева посетиха библиотеката към НЧ“Съзнание1926″ С. Девене. Служителите на читалището Димитрина Давидова и Лидия Генчева посрещнаха радушно децата и увлекателно им разказаха за историята на библиотеката и дейността на читалището. Запознаха учениците с услугите, които предлага и правилата за обслужване на читателите. Целта на посещението бе приобщаване на децата към света на книгата, възпитаване в любов към четенето, преодоляване на проблемите с неграмотността. Учениците прочетоха части от любими приказки и зададоха гатанки.