Новият Кът за четене

В междучасията може и така…..! Ученици от училището посетиха създадения „Кът за четене“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда „. Предстоящи са и други инициативи по НП.