НП „Изграждане на училищна STEM среда“

НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Нашето училище получи финансиране но програмата за STEM среда и вече кипи изграждането на „Изследователската ни лаборатория“. Имаме чудесен идеен проект и скоро ще бъде осъществен напълно като външен вид, техника и материали! А ние от учителския колектив ще го запълним със съдържание!