НП „Иновации в действие“

По Национална програма „Иновации в действие“ учители от ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Девене посетиха ОбУ „Васил Левски“ – град Бургас и НУ „Димитър Благоев“ – град Стара Загора. Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит и се състоя в периода 3.-5. май 2023 г. и 17.-19.май 2023 г.

Програмата за посещение в ОбУ „Васил Левски“ включваше посрещане, обиколка и представяне на училището. Имаше организирана работна среща за запознаване с иновативните методи на преподаване в училището (презентации за иновациите в училището през годините). Първите два дена по график посетихме часове по ИУЧ музика „С ключ СОЛ света да отключим“. Часовете бяха за нови знания, със застъпено проектно-базирано обучение. Посетените класове бяха в начален етап на обучение. Видяхме часовете в Iа, Iб, IIа, IIб и IIв. Третият ден протече с посещение на „Пролетна ръкотворница“- открита практика – съвместна инициатива с НЧ „Васил Левски“ кв. Горно Езерово.

Посещението завърши с конфериране на наблюдаваните уроци и участие в кръгла маса с цел обмен на добри практики между екипите на училищата партниращи си по договора на НП „Иновации в действие“ – ИОбУ „Васил Левски“ – гр. Бургас, ИНУ „Димитър Благоев“ – гр. Стара Загора, ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Девене, ОУ „Христо Смирненски“ – с. Житница.

По Национална програма „Иновации в действие“ СУ „Васил Левски“ посрещна учители и ученици от ПЧМГ – град София и СУ „Д-р Петър Берон“, с. Якимово, обл. Монтана. Целта на посещението бе споделяне на добри практики и обмяна на опит и се състоя в периода 09.-10. юни 2021 г.

Посещението в НУ „Димитър Благоев“ – град Стара Загора протече в два дена. Първият ден колегите от училището показаха на гостите материалната база и най-интересните места в Стара Загора. Вторият ден посетихме иновативен час в Iб клас при г-жа Радка Димитрова – главен учител, на тема „Дигитални и креативни в ХХI век – учениците от НУ „Димитър Благоев“. Третият ден отделихме за обща разходка в парк „Митрополит Методий Кусев“

Представените иновативни практики вече намират приложение в часовете на учителите в ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Девене.

https://youtu.be/i05ni49OawE