Училището ни има одобрен проект по Националната програма и през м. ноември е първата дейност по програмата.