Тази учебна училището работи по няколко национални програми. Една от тях е НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“. Благодерение на нея имаме нашият прекрасен образователен медиатор, на който всички разчитаме!