Нужда от специалист по НП „Заедно в изкуствата и спорта“

В продължение на две седмици класните ръководители проучиха желанията на нашите ученици за участие в различни групи по изкуства и спорт. След обобщаване на анкетите сред прогимназиален и първи гимназиален етап можем да обявим и желанията на децата за сформиране на ДВЕ групи в модул 1, Изкуства: Танцово изкуство, характерни танци, български народни танци. По една група за прогимназиален етап и за първи гимназиален етап. Училището не разполага със специалист за ръководител на изброените групи и има нужда от следния специалист: Хореограф народни танци. За контакт: Ваня Климова – директор, тел. 0885792439 и Галя Георгиева – ЗДУД, тел. 0885375507.