Обучение по първа долекарска помощ

Всички педагогически специалисти от нашето училище бяха обучени за правилата на първата долекарска помощ. Темата не е включена в годишния план за квалификация на училището, но ситуацията около нас провокира нуждата от това обучение и то беше осъществено на 23 май от представите на Академия Първа помощ. Интересни и полезни за всички се оказаха съветите и препоръките на д-р Витанов.