Патронен празник и откриване на STEM-изследователска лаборатория

Честит празник на всички ученици, учители, родители и обществени дейци свързани с ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Девене! С мило тържество в двора на училището днес децата отбелязаха своя Патронен празник. След тържеството официално беше открита STEM-изследователската лаборатория изградена по НП „Изграждане на училищна STEM среда“. Гости на тържеството бяха г-жа Ани Георгиева – старши експерт по природни науки в РУО-Враца, г-н Валери Пеевски – представител на Община Враца, кмета на с. Три кладенци г-н Светлан Симеонов и нашият счетоводител г-н Николай Николов, както и децата от детските градини в с. Три кладенци и с. Девене. Децата пяха, танцуваха, разказваха, показаха опити по химия, физика и биология, а под вещото ръководство на г-жа Петя Янчик нашите бъдещи сладкари приготвиха за гостите специална почерпка. Училището получи поздравителни адреси от г-жа Лорета Колева – началник на РУО-Враца и от г-н Калин Каменов – кмет на Община Враца.