Галя Георгиева – ЗДУД /преподавател по Физика и астрономия/