Подранили коледари

Учениците от 5 клас под ръководството на техния класен ръководител инж. Петя Янчик пресъздадоха коледуване в училището. Бяха на гости при 1 клас, при директора и при педагогическия съветник, а също и в читалището в с. Девене. Коледната атмосфера вече е нашето училище.