Посещение на библиотеката в Читалището на с. Девене

Библиотеките и образованието са взаимно свързани още от древността. Като хранител и разпространител на източниците на знание, библиотеките винаги са подкрепяли образователните институции чрез предоставяне на материали за обучение, информация и справочни услуги. Днес учениците от V и VI клас посетиха библиотеката по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“, а темата на днешното посещение беше Тълковен речник – една „много голяма книга“.