Преминаване в електронна среда на обучение за учениците от 6 до 10 клас

Организацията на обучение в училищата в област Враца след 12.11.2020 г. ще се осъществява, както следва:  В училищата в община Враца: За учениците от VІ до ХІІ клас в училищата в община Враца,  ще се осъществява обучение от разстояние в електронна среда  за периода от 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г. включително.  Обучението за учениците от І до V клас вкл. в училищата в община Враца ще се осъществява присъствено.