Програма и график за допълнително обучение „Подкрепа за успех“

Програма и график за допълнително обучение по математика на група с ученици от пети клас

Програма и график на допълнително обучение по география и икономика на група с ученици от девети клас

Програма и график на допълнително обучение по човекът и природата на група ученици от пети клас

Програма и график на допълнителното обучение по български език и литература на група ученици от седми клас

Програма и график на допълнителното обучение по кулинарни техники и технологии на група с ученици от осми клас