Проектите на нашите ученици

Часовете по география и по биология са най-подходящи за развихряне на фантазията на нашите ученици и за осъществяването на проектно-базиран подход за обучение. През миналата седмица учениците от 6 клас имаха проект на тема „Природата на Южна Америка през моите очи“, а учениците от 7 клас – лабораторно упражнение за наблюдение на едноклетъчни микроорганизми и изготвяне на проект. Учене чрез творчество!