Проект „Успехът започва с действие“- Еразъм + в раздел Училищно образование, регистрационен номер 2023-1-BG01-KA122-SCH-000134674, подадена по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 “ Образователно мобилност за граждани “ , сектор “ Училищно образование “ започва да работи в нашето училище. Предстоят три мобилности. В Румъния, в Испания и в Португалия. Всяка добра практика ще бъде публикувана и използвана в работата на педагогическите специалисти.