Среща с бизнеса на бъдещите 11то класници

На 11.01.2023г. ученици от X кл.,специалност: „Дограма и стъклопоставяне“ и техните родители посетиха фирма „ЧЕХ пласт“,където бяха посрещнати лично от управителя, инж. Димитър Иванов.Той показа производствената база на фирмата и разговаря с учениците и техните родители за възможностите за продължаване на образованието им в XI кл. на същата специалност в ПГ „Димитраки Хаджитошин“ гр. Враца,след което да станат част от екипа на фирмата.

Срещата премина в дух на приятелство и ангажираност от всички и с пожелание за нови срещи!