Среща с илюстратора на книги Мая Бочева

На 13 април в училището се проведе среща с илюстратора на книги Мая Бочева по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „Библиотеките като образователна среда”, Дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда”, като инициатива в създадения „Кът за четене“.