Урок в читалищната библиотека

Групата по ФУЧ „Фолклор на етносите“ начален курс с ръководител г-жа Валя Трифонова проведе урок в библиотеката на НЧ „Съзнание“ с. Девене на 11.04.2022г. Урокът е част от съвместните инициативи предвидени по НП „Осигуряване на съвременна образоветелна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“.