Валя Банчева – ЦОУД I – III клас

Валерия Узунова – Феслийска – ЦОУД II – IV клас

Анита Харалампиева – ЦОУД V, VI и VII клас