Тонислава Димитрова – Учител по Български език и литература

Цецка Евтимова – Старши учител по Математика

Цеца Николова – Старши учител по История и цивилизации и География и икономика

Силвия Панова – Старши учител па Английски език

Анета Стаменова – Учител по Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и Човекът и природата

Илко Кръстев – Учител по История и цивилизации и Философия

инж. Петя Янчик – Старши учител по Кулинарни техники и технологии

инж. Поля Маринова – Учител по теория и практика по специалност „Строител-монтажник“

Нонка Георгиева – Старши начален учител

Валя Трифонова – Старши начален учител

Анжела Мицева – Старши начален учител

Яна Иванова  – Старши начален учител

Яница Георгиева – Учител по БЕЛ

Радослав Радков – Учител по КМИТ и ИТ